Şantiye Dergisi 380. Sayı (Mart-Nisan 2020)

Cem Kubat MITSUBISHI CHEMICAL Euro Asia Genel Müdürü 38 MART-NİSAN 2020 Yapılarda Cephe ve Yangın İlişkisi D ünyada ticari ve sosyal etkileşimler, gelişen teknolojiye paralel olarak çok hızlı değişmektedir. Bu hız ise sürekli yeni talepler üretmekte, rekabet ve yenilik- çiliği artırmaktadır. Hizmet sektörleri bilişim- le hızlanıp kişiselleşirken, üretim sistemleri de ürün ve malzeme konusunda “hafifleme, enerji tasarrufu, çevre duyarlılığı” gibi bek- lentilere ve yasal düzenlemelere karşılık ver- mek durumundadır. Modern dünya, malzeme biliminin başarıla- rı üzerine inşa edilmiştir. Mimari ve yapı tek- nolojilerinin sürekli gelişmesi ve yapılardan beklentilerin artmasıyla birlikte tasarımıyla farklılaşan, göz alıcı projeler yapılmaya baş- lanmış, cephelerde kullanılan malzemeler çe- şitlenmiş, detaylara verilen önem artmıştır. Mimaride problemlerin çoğu malzeme seçimi ile ilişkilidir; malzemenin yapısını, özellikle- rini, davranışlarını ve bunlar arasındaki iliş- kiyi kavramak büyük önem taşır. Son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde ya- şanan yüksek bina yangınları birçok resmi ku- ruluşu, yangın ve cephe ilişkisi konusuna dü- zenlemeler getirmek zorunda bırakmıştır. Bu yangınlarda, yapı malzemelerinin yangına olan tepkisi büyük rol oynamıştır. Uluslararası Yangın Sınıfları Düz ve pürüzsüz yüzey, sertlik, işlenebilir- lik gibi nedenlerden birçok modern projede geniş bir kullanım alanı bulan alüminyum kompozit levhaların, diğer yapı malzemeleri gibi yangın sınıflandırmaları yapılmıştır; ha- lihazırda A2, B1 ve C sınıfları bulunmaktadır. Son yıllardaki yüksek bina yangınlarının ço- ğunda cephelerde alüminyum kompozit lev- ha kullanılmış olması, bu malzemeyi yangın güvenliği açısından sorgulanır hale getir- miştir. Bu malzemelerin en düşük maliyet- li, dolayısıyla en yaygın kullanılanı, “düşük yoğunluklu polietilen dolgulu” levhalardır. Ancak bu tip kompozit levhalar A ya da B sı- nıfında yer almadığından “yanıcı” sıfnıfın- dadır. Bu nedenle, yüksek bina cephelerinde kaplama malzemesi olarak, A ve B sınıfının dışında kalanlar son derece tehlikelidir. A1 sınıfında yer alan malzemeler, (örneğin doğal taş, seramik, solid alüminyum, çe- lik sac levha, çinko levha, bakır levha) ya- nıcılık ile ilgili bir sorun yaratmamaktadır. Alüminyum kompozit levhalar ise ancak “mi- neral esaslı dolgu” ile üretildiklerinde, B1 ile A2 sınıflarına dahil olabilmektedir. ALPOLIC A1 “Yanmaz”Alüminyum Kompozit Levhalar MITSUBISHI CHEMICAL’ın yüksek teknolo- jisi ile ürettiği Apolic/fr (zor alevlenen) ve Alpolic A2 (zor yanan) panellerinden sonra, özel mineral dolgulu yapısı ile Alpolic A1 (yanmaz), dünyadaki en yüksek yangın da- yanımına sahip ilk alüminyum kompozit lev- ha oldu. Diğer tüm Alpolic ürün gruplarında bulunan üstün standartlarına “yanmazlık” özelliğini de ekleyen Alpolic A1 güvenli, sürdürülebilir, uzun ömürlü yapılar ve sıra dışı tasarımlar için eşsiz bir malzeme ko- numundadır. MITSUBISHI CHEMICAL /ALPOLIC SEKTÖRDEN Dünyanın İlk “A1” Sınıfı Kompozit Levhası Oldu...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=