Şantiye Dergisi 382. Sayı (Temmuz-Ağustos 2020)

İ nşaat malzemeleri sanayisini oluş- turan 88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversitenin yer al- dığı Türkiye İMSAD çatısı altında sektörün gelişimi için faaliyet gös- terdiklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kü- çükoğlu, “Ülkemiz ekonomisinin iti- ci gücünü oluşturan, stratejik öneme sahip inşaat sektörünün önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak en temel amacımız, üyelerimizden al- dığımız gücümüzü kamu yararına kul- lanmak ve topluma hizmet etmektir. Sektörümüzün geleceğini sürdürüle- bilir bir ekosistem içinde bugünden planlamak ve stratejilerimizi oluştu- rurken kullanmak üzere doğru veri setleri hazırlamak, hedeflerimiz ara- sında yer alıyor” diye konuştu. “Raporla sektörün en büyük ihtiyaçlarından birini karşılıyoruz” “Türkiye inşaat malzemeleri sana- yisinin aktörleri olarak üreticilerimiz, satıcılarımız, projecilerimiz ve uygu- lamacılarımızla birlikte çok geniş bir sektörel ağın içerisinde yer alıyoruz” diyen Tayfun Küçükoğlu, şunları söy- ledi: “Günümüzde sağlıklı kararlar alınmasının ve rekabet gücünün ar- İnşaat malzemeleri sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan“Türkiye İMSADYapı Sektörü Raporu 2019”u, sektör temsilcileri ve kamuoyuyla paylaştı. Raporun üretimden istihdama, ihracattan ithalata sektörün tüm faaliyetlerinin son 5 yılına ışık tuttuğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve rekabet gücünün artırılmasının ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün olacağına inanıyoruz”dedi. Yapı Sektörü Raporu 2019 26 TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 RAPOR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=