Şantiye Dergisi 386. Sayı (Mart-Nisan 2021)

1 988 yılından bu yana inşaat sektörünün en önemli ileti- şimplatformlarından biri olan Şantiye® dergisi tarafından düzenlenen “ŞANTİYEDEN KARELER” Fotoğraf Yarışması başladı. Sadece şantiye fotoğraflarının yer alacağı Yarışma, Türk inşaat sektörüne arşiv niteliğinde görsel doküman sunmayı ve şantiyelerdeki kayda değer, estetik ve anlamlı görüntüleri geniş kitlele- re ulaştırmayı amaçlıyor. Yarışmanın temel özelliği ise sadece şantiye ça- lışanları ve şantiyelerde görev alan kişilere yönelik olması. Ayrıca orga- nizasyonda, cep telefonu gibi mobil cihazlardan spontane (doğal-kendi- liğinden) çekilen fotoğrafların önce- liklendirilmesi de yarışmanın özgün taraflarından biri olarak ön plana çıkıyor... O karelerde “Yaşanır” Bilindiği üzere şantiyelerde gö- rev alan inşaat profesyonelleri, sıra- dan vatandaşın gündelik hayatta pek karşılaşmadığı sayısız görselliğe şahit olurlar... Vincin manevra yaparken gökyü- YARIŞMANIN ADI “Şantiyeden Kareler” Fotoğraf Yarışması DÜZENLEYEN Şantiye® Dergisi (Ekosistem Medya Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.) KONU VE AMAÇ 1988 yılından bu yana inşaat sektörünün en önem- li iletişim platformlarından biri olan Şantiye® dergisi ta- rafından düzenlenen “Şantiyeden Kareler” isimli fotoğ- raf yarışması, sadece şantiye fotoğraflarının yer aldığı bir organizasyondur. Şantiyeden Kareler Fotoğraf Yarışması Türk inşaat sek- törüne arşiv niteliğinde görsel doküman sunmayı ve şanti- yelerdeki kayda değer, estetik ve anlamlı görüntüleri geniş kitlelere ve geleceğe ulaştırmayı amaçlar. KATEGORİLER Yarışmada 2 kategori mevcuttur. 1) 2021 Kategorisi (Güncel): Bu kategoride, 2021 yılı içinde (1 Ocak 2021-31 Aralık 2021) çekilen fotoğraflar değer- lendirmeye alınır. 2) Nostalji Kategorisi (Geçmiş): Nostalji kategorisi, 2020 de dahil olmak üzere önceki yıllarda çekilmiş şantiye fotoğraflarının yarıştığı bir kategoridir. Kategori kap- samında özellikle geçmişteki önemli projelerin inşaat aşamalarının fotoğraflarının sunulması öngörülmüştür. KATILIM KOŞULLARI - Organizasyonda sadece şantiye fotoğrafları yer alabilir. - Yarışma, profesyonel fotoğrafçılara değil; sadece şan- tiye çalışanları ve şantiye görevlilerine yöneliktir. Bu kapsama, şantiyelerde zaman zaman bulunan tedarik- çi ve taşeron firma personeli, yapı malzemesi sektörü “ŞANTİYEDEN KARELER” FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ zündeki salınımı, yükseklerde çalışan bir işçinin silueti, betonun çıplak hali, demirin bükülürkenki mahzunluğu, devasa bir köprü inşaatının alacaka- ranlıktaki heybetli duruşu, bir gökde- lenin asansör boşluğundan yansıyan- lar, metrelerce yükseklikteki cephe iskelesinin yarattığı desen, kazısı de- vam eden bir tünelin uçsuz bucak- sız gizemi, kaynaktan çıkan kıvılcım, şantiye barakasında detay çizimle- rine son şeklini veren Şef’in yorgun ifadesi, gece spotlar altında çalışan bir ekskavatör veya upuzun bir oto- yol inşaatının ufka uzanan görüntü- sü... Tozu dumana katan bir kamyon da uzaktan bakıldığında(!) güzel bir resim sunar... Ya ömrünü mesleğine adamış bir “Usta”nın “alın teri” ka- rışmış sarı bareti, hep mi güzel görü- nür?.. Tüm bu manzaralar şantiyeler- de kurgusuz, olağan ve sıradandır... Bugüne ve geleceğe güzel görüntü ve hatıralar sunmaktır asıl amaç Kısaca şantiyelerde çok çok güzel kareler yakalanır. Çünkü o karelerde “Yaşanır”... Ve bu karelere profesyonel fotoğrafçılar değil; mimarı, operatö- rü, işçisi ve mühendisiyle şantiye ça- lışanları şahitlik ederler. Şantiyeden Kareler Fotoğraf Yarışması da işte bu temel üzerine kuruludur. Adı “Yarış- ma” olsa da tambir “Yarışma” değildir aslında... Şantiye çalışanlarının şahit oldukları güzellikleri “cep telefonu” gibi cihazlarıyla, spontane bir şekilde çekip herkesle “paylaşmalarına” katkı sağlamak, bugüne ve geleceğe inşa- at sektörüyle ilgili güzel görüntüler ve hatıralar sunmak, iz bırakmaktır asıl amaç... “Paylaşmak”, en önemli kav- ramdır organizasyonu tanımlayan... İki Kategori Organizasyonda 2 kategori bulu- nuyor. Güncel ve ilk olanı, “2021 Ka- tegorisi”... Bu kategoride, 2021 yılı içinde (1 Ocak 2021-31 Aralık 2021) çekilen fotoğraflar değerlendirmeye alınıyor. “Nostalji Kategorisi”nde ise, 2020 de dahil olmak üzere önceki yıllarda çekilmiş şantiye fotoğrafları yer alı- yor. Kategori kapsamında özellikle geçmişteki önemli projelerin inşaat aşamalarının fotoğraflarının sunul- ması öngörülüyor. 17 MART-NİSAN 2021 YARIŞMA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=