Şantiye Dergisi 381. Sayı (Mayıs-Haziran 2020)

n Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yö- netim Kurulu Başkanı Yaşar Şenal , 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda yaptığı açıklamada, bu yıl ko- ronavirüs salgını nedeniyle iş sağlığı ve güvenliğinin çok daha kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. İlgili bakanlıklar ve resmi kurumların iş güvenliği- nin sağlanmasına yönelik etkili adımlar attığını belirten Şenal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tara- fından Yeni Korona Virüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İş Yerlerinde Aldıracağı Tedbirler’e ilişkin bir kılavuz yayımladığını, servis araçla- rının kullanımı, iş yerine giriş ve çıkışlar, çalışma ortamı, toplantı ve eğitimler, yemekhane ve dinlenme alanlarında iş yerlerinin risk değerlendirmesi yapılarak, sosyal mesa- fenin gözetilmesi, kişisel hijyene özen gösterme ve kişisel koruyucu donanım gibi tedbirlerin uygulanması- nın gözetildiğini hatırlattı. Şenal, çatı sektöründe de iş sağlığı ve güvenliğinin hayati öneme sahip oldu- ğunu, COVID-19 salgınıyla birlikte bu riske yönelik önlemlerin alındığını söy- ledi. Şenal, çatı sektörün- de iş güvenliği kurallarının vazgeçilmez ve temel ön- celik olduğunu belirterek, şöyle devametti: “2012 yı- lında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları hakkında kapsamlı bir düzenleme getirilmiştir. Bununla birlikte şantiyelerde İSG uzmanları vasıtasıyla kazaları önlemeye yönelik eğitim çalışmaları da devreye girmiştir. Ancak maalesef iş kazalarında önemli bir azal- manın olmaması, ölümve ciddi yaralanma ile sonuçlanan kazaların devam etmesi, uygulanan kanun ve düzenle- melerin, şantiyede alınan tedbirlerin yeterli olamadığını göstermektedir. Bu doğrultuda, uygulanan yasal tedbir- lerin ötesinde daha kapsamlı teorik ve pratik eğitimlerle, sektörde yer alan tüm tarafları kapsayacak şekilde farkın- dalık artırıcı uygulamalara geçilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çatılarda çalışacak kişilerin yüksekte çalış- ma ve iş güvenliği konularında eğitimleri ve sertifikaları olmalı. Böylece çatı ustalarının yeni teknolojilere uyum sağlamaları, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmeleri mümkün olur. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin meslek içine yayılması ve bu konudaki bilinç düzeyinin, işverenler ve çalışanlarla sınırlı kalmayıp sektöre hizmet veren tüm taraflar ve çalışan ailelerini de içerecek biçimde artırılması sağlanmalıdır.” İş Güvenliğinin Hayati Önemi Bir Kez Daha Kanıtlanıyor HABER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=