Şantiye Dergisi 386. Sayı (Mart-Nisan 2021)

retçiler için bir buluşma yeri olması- nı hedeflemiş. Bina bittiğinde birçok amaca hizmet edecek. Yapıda yiye- cek büfeleri, restoranlar, barlar, deniz ürünleri pişirme okulu ve sosyal etkin- likler için açık alanlar yer alacak. Pro- je ayrıca halka açık rıhtımlar, yeni bir sahil şeridi ve yeni bir feribot durağı da içeriyor. Yapı, deniz ürünlerinin satışı ve da- ğıtımı konusundaki önemli rolünün ötesinde çok sayıda kamusal alanı pazarla birleştirerek etkileşimi kolay- laştıracak. Zemin kat, geleneksel balık pazarlarıyla ilişkili tüm işlevleri (balık- ların yüklenmesi, toptan satış paza- rı ve müzayede salonu) barındırıyor. Peyzajın devamı niteliğindeki merdi- venler, insanların yemeklerin ve kör- fezin manzarasının tadını çıkarabile- cekleri bir kamusal alan yaratıyor. Üst katta taze deniz ürünleri satıcıları, res- toranlar ve kafeler yer alıyor. Tasarım, insan ölçeğini korumaya ve tıpkı tarihi pazarlar gibi samimi bir pazar atmos- feri yaratmaya odaklanıyor. Ahşap ve alüminyumdan geniş çatı, binaya ikonik bir görünüm ve- rirken, tüm öğeleri zarif bir hareketle birbirine bağlıyor. Altındaki işlevlere karşılık gelecek şekilde yükseliyor ve alçalıyor. Tasarım, yağmur suyunun toplanması ve geri dönüşümü için ça- tının bu geometrisini kullanıyor. Binaya bol doğal ışık giriyor Pazar, doğal havalandırmayı da en üst düzeye çıkarmak, klima ihtiya- cını en aza indirmek için olabildiğin- ce geçirgen olacak şekilde tasarlan- mış. Çatının üçgen açıklıkları binaya bol miktarda doğal ışık girmesine izin verirken, binayı sert güneşten de koruyor. Yeni bina mevcut balık pazarına kıyasla enerji ve su tüketimi ile atık üretiminde iyi değerlere sahip ve sür- dürülebilirlikte de oldukça iddialı. Ya- pıda yağmur suyu hasadı ve gri su geri dönüşümü, biyo-filtreleme ve yıkama gibi günlük işlemler için mekanik filt- releme ve sterilizasyonun bir kombi- nasyonu ile su geri dönüşümpotansi- yeli en üst düzeye çıkarılıyor. Güneş pilleri gibi yenilenebilir kay- naklardan enerji üretilirken, tüketimi azaltmak için kapsamlı bir enerji op- timizasyonu stratejisi uygulanacak. Soğutmadan gelen ısıyı sıcak su sis- temine güç sağlamak için kullanma, soğutulmuş alanlar için ise kalan bu- zun kullanılacak olması, bu strateji- lerden bazıları. Yeni balık pazarında kullanılan atık sistemleri, tüm endüstriyel gıda atıklarını geri dönüştürmeyi hedefli- yor. Tüm geri dönüşebilir malzemeler için kapsamlı bir strateji oluşturula- cak, paketlemede kullanılan malze- meler yeniden kazanılacak. 89 MART-NİSAN 2021 DÜNYADAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=