Şantiye Dergisi 382. Sayı (Temmuz-Ağustos 2020)

rilerin analiz edildiği “Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019”da, inşaat malzemeleri sanayisine yönelik şu bil- giler yer aldı: • 2019 yılında özellikle gelişmiş ül- kelerdeki toparlanma ile inşaat malzemeleri pazarının yüzde 2,6 büyüdüğü ve 6,23 trilyon dolara ulaştığı öngörüldü. • 2019 yılında inşaat malzemeleri dünya ihracatı yüzde 1,3 daraldı ve 913,7 milyar dolara indi. • Dünya inşaat malzemeleri ihraca- tında Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda olmayı sürdürdü. Çin’in ihracatı 213,6 milyar dolar oldu. • Türkiye 21,48milyar dolar ihracatı ile 2019 yılında bir sıra yükselerek dünyanın 11’inci ihracatçı ülkesi oldu. • 2019 yılı itibarıyla en büyük it- halatçı veya ihracat pazarı 115,3 milyar dolar ile ABD oldu. ABD’nin 2019 yılında ithalatı ise yüzde 7,3 düştü. • Türkiye 2019 yılında 6,8 milyar dolar ithalatı ile 37. büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2018 yılına göre 4 sıra geriledi. • 2019 yılında Türkiye inşaat malze- meleri sanayi üretimi 2018 yılına göre yüzde 13 düştü. İç pazardaki daralma ile sanayi üretiminde sert gerileme yaşandı. • İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019 yılında cari fiyatlarla yüzde 9,8 daraldı ve 378 milyar TL olarak gerçekleşti. • İnşaat malzemeleri ihracatı 2019 yılında yüzde 0,4 düştü ve 21,48 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat yeniden geriledi. • İsrail 2019 yılında en büyük ihra- cat pazarımız oldu. Irak ve İngilte- re onu izledi. • Türkiye’nin 2019 yılında dünya inşaat malzemeleri ihracatındaki payı yükseldi ve yüzde 2,35’e çıktı. • İnşaat malzemeleri dış ticareti 36 alt gruptan oluşuyor. 2019 yılında 36 alt gruptan 26 alt grubun ihra- catı artarken, 9 malzeme alt gru- bunda ihracat düştü, birinde ise oran değişmedi. • İnşaat malzemeleri ithalatı 2019 yılında yüzde 16,2 geriledi ve 6,79 milyar dolara indi. • 2019 yılında 36 alt gruptan 31’inin ithalatı azalırken, 5 malzeme alt grubunda ithalat arttı. • En çok ithalat yapılan ilk 7 ülkeden yapılan ithalat 2019 yılında önemli ölçüde düştü. • İç pazarın ithalat ile karşılanma oranı yüzde 10,2’ye çıktı. • İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2019 yılında 14,69 milyar dolara yükseldi. • İnşaat malzemeleri dış ticaretin- de 2019 yılında ihracat miktar ola- rak yüzde 25,6 artarak 51,6milyon tona yükseldi, ithalat ise yüzde 22 gerileyerek 2,53 milyon tona indi. • İhracat birim fiyatları 2018 yılın- da 0,52 dolar/kg iken 2019 yılında 0,42 dolar/kg olarak gerçekleşti. İt- halat birim fiyatları ise 2018 yılın- da 2,50 dolar/kg iken 2019 yılında 2,68 dolar/kg oldu. tırılmasının ancak doğru, düzenli, ta- rafsız bilgi ve verilerle mümkün ola- cağına inanıyoruz. Sektörümüzle ilgili verileri de ancak sektörü temsil eden kuruluşlar sağlıklı bir şekilde akta- rabilir. Bu inançla 2018 yılından bu yana sektörel ağımızdan gelen bilgi- leri rafine edip bilgi kirliliğinden arın- dırarak önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türk Yapı Sektörü’nün en büyük ihtiyaçlarından biri olan kon- solide edilmiş toplu veri kaynağı için ilk olarak ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektö- rü Raporu 2017’yi yayımladık. 2019 yılında ‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018’i kamuoyuna sunduk. Bu yıl da aynı titizlikle, en güncel ve doğru verilerle hazırlanan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019’un önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.” Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 11’inci ülke Dünya ve Türkiye ekonomisine yö- nelik genel değerlendirme ve öngörü- lerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel ve- 27 TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 RAPOR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=