Şantiye Dergisi 383. Sayı (Eylül-Ekim 2020)

“MKH Sistemi” iskele ayakları, çap- raz bağlantı elemanları, ayarlı ayak ve ayarlı başlıkları ile HT20 ahşap kiriş- lerden oluşan, masa döşeme kalıbı, ağır yük iskelesi veya merdiven ku- lesi olarak kullanılabilen çok yönlü bir iskele sistemi. Masa kalıbı olarak kurulduğunda, hızlı devir periyodla- rı sağlayarak işçilikten ve vinç kulla- nımından tasarruf sağlıyor. Müstakil taşıyıcı kule veya mütemadi döşeme iskelesi olarak kullanıldığında ise yük- sek taşıma kapasitesi ile (60KN/ayak), yüksek ve ağır döşeme kalıbı ihtiyaç- larına cevap veriyor. TMS-Q’ın bu ülkedeki stokların- dan Lusail Towers projesi için kulla- nılacak MKH Sistemi yukarıda belir- tilen özellikleri sayesinde Hyundai Mühendislik ve İnşaat firmasının bu projeyi zamanında ve güvenli olarak bitirmesine büyük katkı sağlayacak. Bu projede kullanılacak TMS Kalıp İs- kele A.Ş.’nin diğer bir ürünü olan CI- REX dairesel kolon kalıbı panoları ise düşeyde burulmaya mukavim VINC’I 70 veya VINC’I 80 çelik profillerinden oluşuyor ve kalıp alt ve üst flanşları lazer kesimli saclardan meydana geli- yor. CIREX çelik yüzeyli dairesel kolon kalıpları uzun ömürleri ile bu projeye katkı sağlayacak. Diğer proje ise Mercedes’in... Katar’da TMS Kalıp İskele Sis- temleri’nin tercih edildiği diğer bir proje ise Mercedes’in Katar ticari kompleksi SQ1 projesi. Bu proje de TMS Kalıp Sistemleri ve TMS ekibi- nin desteğiyle yükseliyor. Musheireb bölgesinde yapımı devam eden pro- je, Doha’nın en önemli metro istasyo- nunda bağlantı noktasında bulunuyor. 8000 m 2 alana (4B+G+M+10+Ç) inşa edilen projemuhteşem tasarımıy- la TMS’nin gurur listesine eklenecek bir başkamimari proje olacak. Bu pro- jede TMS Kalıp İskele Sistemleri’nin MKH döşeme kalıbı, VINC’I perde ve kolon kalıpları kullanılıyor. MKH iskele sistemi bu projede de yukarıda belirtilen özellikleri ile inşaa- tın güvenli ve zamanında bitirilmesine önemli katkıda bulunacak. VINC’I 80 perde ve kolon kalıpları, vinç ile kulla- nılan, çelik çerçeveli, plywood yüzey- li pano kalıp sistemleri. Panolar özel şekillendirilmiş, burulmayamukavim, yüksek dayanımlı çelik çerçeveli. En- lemeler ise kutu profillerden oluştu- rulmuş. Yüzeyler plywood kaplı. İste- ğe bağlı olarak kullanım ömrü daha yüksek olan plastik yüzeyli plywood UPM Elephant ile de kaplanabiliyor. Çelik çerçeve profili elemanın iste- nen her çerçeve noktasında bir diğeri ile bağlantısını temin edecek şekilde tasarlanmış. VINC’I 80 kolon kalıp panolarında ise 5 cm aralıklı yatay tie rod delikle- ri, kolon kalıbının boyutunun yatayda her iki yönde beş cm’de bir ayarlana- bilir olmasını sağlıyor. Pano genişlikle- ri: 75-90-105-120 cm; yükseklikleri ise: 330-300-270-180-150-120 cm olarak seçilmiş. 31 EYLÜL-EKİM 2020 ÜRÜN & PROJE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=